زمان و مکان اتصال به NA

در آن لحظات چنان نور امیدی در درون ام شکل گرفت که در این مدت 13 سالی که در برنامه هستم ، هیچ گاه زمان و مکان اتصال خودم به NA ، را فراموش نخواهم کرد ، خداوند را سپاسگزارم ، به خاطر روشنایی زندگی من ، توسط NA در تاریک ترین زمان و مکانی که در آن قرار داشتم ، بله آن ها اعضای با عشقی از معتادان گمنام بودند که دقیقاً در همان موعدی که باید آنجا باشند ، حضور پیدا کرده بودند ، آنها (اعضای کمیته بیمارستان ها و زندان ها) بودند . ... ادامه مطلب