اتحاد و بهبودی

حفظ روحیه اتحاد در معتادان گمنام به همگی ما برای ادامه سفر بهبودی و در کنار یکدیگر ماندن کمک می کند ، رشد امروز NA نشانه اتحاد ما است ، عملکرد ما در برنامه ، نشانه بهبودی ما می باشد. ... ادامه مطلب