تنها لازمه عضویت,دوستان معتاد پاک,بوی بهبودی,زندگی آزاد از اعتیاد,فواید بهبودی

تنها لازمه عضویت

کسی به من حکم نکرد چه کار کنم. فقط در عمل و بدون های و هوی، امکانات زندگی آزاد از اعتیاد فعال را نشانم دادند. با گذشت زمان کم کم به این باور رسیدم که شاغل بودن و محل سکونت داشتن کافی نیست؛ و تا هنگامی که مصرف هر نوع ماده شیمیایی را مجاز باشد چه غیر مجاز ، ترک نکنم، از فواید بهبودی به تمامی بهره مند نخواهم شد. ... ادامه مطلب