بهبودی ادامه دارد

بعد از گرفتن پیام معتادان گمنام ؛ و حضور در جلسات بهبودی NA ، برنامه را به جدیت دنبال کردم ، چون متوجه شده بودم که تنها راه رهایی از اعتیاد ، رعایت اصول برنامه دوازده قدمی معتادان گمنام است ، و این برای من خیلی با ارزش بود . ... ادامه مطلب