تنهایی

تنهایی خیلی دردناک است... ما باید در جاهای بیشتری حس کنیم تنها نیستیم، درست مثل زمانی که داخل جلسات برنامه معتادان گمنام هستیم، فکر نکنم شما علاقه ای به شنیدن سایر کابوس های من داشته باشید، چون درباره پیدا کردن یک آپارتمان مناسب است، من هرگز نمی توانم چنین آپارتمانی پیدا کنم چون همیشه فکر می کنم کسی حاضر نباشد بامن زندگی کند و من دوباره تنها خواهم ماند. ... ادامه مطلب