با NA تنها نیستید

با NA تنها نیستید ، هر جای دنیا که باشید ، با مراجعه به یک جلسه بهبودی NA دوستانی هستند که منتظر شما می باشند و اگر اعتیاد فعال دارید ، بهترین کسی که می تواند به شما کمک کند ، معتادانی هستند که در گذشته مانند شما اعتیاد فعال داشته و اکنون در مسیر بهبودی هستند. ... ادامه مطلب