عشق منحصر به فرد

امروز باور من این است که هر معتادی می تواند زندگی پاک و توام با آرامش را تجربه کرده و فرصتی جدید برای زندگی پیدا کند ، آغوش گرم معتادان گمنام برای هر کسی که تمایل به قطع مصرف مواد مخدر را داشته باشد ، همیشه باز است. امروز احساس آرامش در زندگی ام را مدیون عشق منحصر به فردی هستم که از اعضای معتادان گمنام دریافت نموده ام و تنها آرزوی من این است که این عشق را به معتادانی که هنوز در عذاب هستند اهدا کنم . ... ادامه مطلب