دیروزت را فراموش نکن!

امروز از شما هم می خواهم ، تا بهبودی خود را با تازه واردین در میان بگذارید ، و همراه آنان در سفر بهبودی باشید ، آرزوی سلامتی و بهبودی برای یکایک شما عزیزان و همدردانم را درهر گوشه کنار دنیا دارم . ... ادامه مطلب