تمرین صداقت,فقط برای امروز 11 مرداد,پنهان کاری معتاد,خودفریبی معتاد,پاک زندگی کردن

تمرین صداقت (فقط برای امروز 11 مرداد)

صداقت یکی از اصول اساسی بهبودی است، این اصل را درست از ابتدای بهبودی یعنی وقتی سرانجام عجز و غیر قابل اداره بودن خود را اقرار می کنیم، اجرا می نماییم، هر بار که با انتخاب زندگی در خیال یا زندگی بر اساس زندگی آن طور که هست، روبرو می شویم، اجرای اصل صداقت را در پیش می گیریم، آموختن صداقت همواره آسان نیست، خصوصاً پس از پنهان کاری و خودفریبی ما در دوران اعتیاد. ... ادامه مطلب