هيچ دردی خارج از توان من نيست,باورهای قدیم,ماهیت بیماری ام,نا امیدی اعتیاد,تمایل معتاد

هيچ دردی خارج از توان من نيست

قدم دوم شناخت باورهای قدیم و پی بردن به ماهیت بیماری ام بود. متوجه شدم فکر، باور و ابزارهایی که قبل از انجمن از آنها استفاده می کردم به دلیل بیماری و خود محوری من بوده که برایم نتیجه ای جز شکست و نا امیدی نداشته است. ... ادامه مطلب