شرکت در جلسات را ادامه بده,فقط برای امروز 11 خرداد,افراط در مصرف,تمایل سرشار به NA,فرآیند تغییر معتاد

شرکت در جلسات را ادامه بده (فقط برای امروز 11 خرداد)

تعداد بسیار اندکی از ما با تمایل سرشار به NA می آییم، برخی از ما بر اساس دستور دادگاه در اینجا حضور می یابیم، برخی از ما برای نجات خانواده های خود آمده ایم، برخی دیگر در تلاش برای نجات شغلی که در مرز نابودی است به اینجا می آییم، مهم نیست چرا اینجا هستیم، مهم این است که اینجا هستیم. ... ادامه مطلب