ترازنامه رشد,فقط برای امروز 29 اردیبهشت,عملکرد گذشته معتاد,تغییر فکر معتاد,تمایل به پیشرفت معتاد

ترازنامه رشد (فقط برای امروز 29 اردیبهشت)

فقط برای امروز : در پایان هر روز وقتی را به برقراری ارتباط با نیروی برتر خود اختصاص می دهم، روز گذشته را مرور می کنم و درباره آنچه میان من و اراده نیروی برتر برای زندگی من فاصله انداخته، تعمق می کنم. ... ادامه مطلب