اراده خداوند ، نه اراده ما,فقط برای امروز 13 آذر,تمایلات اعتیاد,اعتیاد خودخواهانه

اراده خداوند ، نه اراده ما (فقط برای امروز 13 آذر)

فقط برای امروز : ای نیروی برتر، آموخته ام که به راهنمایی تو اعتماد کنم. با این وجود، هنوز عقاید خود را درباره شیوه دلخواه زندگی خود دارم. بگذار این عقاید را در میان بگذارم و بعد اجازه بده تا اراده تو برای من را به روشنی درک کنم. در نهایت، بگذار اراده تو، نه اراده من تحقق یابد. ... ادامه مطلب