هدیه بهبودی,تماس گرفتن با تازه واردین,مطالعات نشریات NA,مهلکه اعتیاد

هدیه بهبودی

تماس گرفتن با تازه واردین یکی از عواملی است که می تواند به من یادآور شود که روزهای اولی که وارد انجمن معتادان گمنام شدم چه وضعیت و شرایطی داشتم ، چه احساسات تلخی را تجربه می کردم، می دانید خدمت زمانی آغاز می گردد که ما خود را نادیده می گیریم و به سوی کمک و پذیرش یک تازه وارد می شتابیم . ... ادامه مطلب