الوسلام، وسوسه دارم,وسوسه معتاد,صدای تازه وارد,تماس بهبودی 

الوسلام، وسوسه دارم

پاسی از شب گذشته بود. صدایی شکسته، بی رمق و لرزان می گفت: دلم می خواهد بمیرم! بر اثر قطع مصرف، بی قرارم و ۲۵ روز است که نخوابیدم. قصد دارم بعد از درد و دل با تو، خودم را از بالای ساختمان پرت کنم پایین. دیگر از این شرایط خسته شده ام! ... ادامه مطلب