وقتی او بخواهد,ترک های ناموفق,در مقابل اعتیاد,غرور معتاد,تلنگر بهبودی

وقتی که او بخواهد

مدت ۲۵ روز بود که برادرم با انجمن آشنا شده بود و پاک بود. او صحبت از جایی به نام " معتادان گمنام" می کرد که با وجود حرف های زیبا و تازه ای که برایم می گفت فکر معتادگونه من اجازه نمی داد، قبول کنم که او جایی متفاوت را پیدا کرده است. ... ادامه مطلب