مراقب بهبودی خود باشید

اکنون که 23 سال از پاکی من در برنامه می گذرد ، هنوز هم برخی از مواقع یاد روزی که لغزش کردم می افتم ، افسوس می خورم که دو سال از برنامه و از زندگی عقب افتادم ، بر خودم واجب دانستم ، تا این تجربه را با شما دوستان بهبودی در میان بگذارم ، تا تجربه مرا ، تجربه نکنید . ... ادامه مطلب