جا به جایی نقش ها,تلاش برای قطع مصرف,NA به من زندگی بخشید

جا به جایی نقش ها

برادرم مدام به من می گوید به چشم احترام به من نگاه می کند و من قهر مان او هستیم . من با این که خیلی دلم می خواهد این افتخار را به خودم نسبت بدهم، می دانم که قهرمان و این جور چیزها نیست. اگر برادر من به نگرش تازه ای دست یافته که مملو از قدردانی و امید است ، افتخارش را باید از آن انجمن معتادان گمنام دانست. NA به من زندگی بخشید. و زندگی من ، بهبودی را برای برادرم جذاب ساخت . ... ادامه مطلب