تمایل و پذیرش,دردهای اعتیاد,ادامه بهبودی,جلسات مشارکت,تقویت معتاد

تمایل و پذیرش

اغلب ما خودمان را در حال فرار از یک وضعیت ناراحت کننده یا پرهیز از دردهایی که گاهی در طول زندگی پدیدار می شوند می بینیم. پذیرش این دردها پدیدآورنده نیرویی است که برای ادامه بهبودی لازم است. ... ادامه مطلب