خویشتن پذیری,فقط برای امروز 6 اردیبهشت,تغییر نگرش معتاد,پیشرفت در بهبودی معتاد,فرآیند خویشتن پذیری معتاد

خویشتن پذیری (فقط برای امروز 6 اردیبهشت)

از طریق فرآیند بهبودی مداوم، به خویشتن پذیری دست می یابیم، کار کردن قدمهای دوازده گانه معتادان گمنام به ما می آموزد خود و زندگی خود را بپذیریم، اصول روحانی مانند تسلیم، صداقت، ایمان و فروتنی به ما در رهایی از بار سنگین اشتباهات گذشته خود کمک می کند، با به کار بردن این اصول در زندگی روزمره خود نگرش ما تغییر می کند، با پیشرفت در بهبودی، خویشتن پذیری نیز رشد می کند. ... ادامه مطلب