قدم زدن در کنار گودال فاضلاب

هرگز این رهایی آسان‌تر نشد، ولی بالاخره من درک کردم که بهتر است از این گودال ، فاصله بگیرم . این داستان اعتیاد است کشف کردن این گودال ها در زندگی لغزیدن داخل آن یا اجازه سقوط دادن برای اینکه فکر می‌کنیم، راه دیگری وجود ندارد . ... ادامه مطلب