بیماری اعتیاد

چیزی که ما را معتاد کرده بیماری اعتیاد است نه مواد مخدر و نه رفتارهای ما ، بلکه فقط بیماری ما است. چیزی در دورن ما باعث می شود که نتوانیم مصرف مواد مخدر را کنترل کنیم. همین «چیز» خاص ما را مستعد می کند که در دیگر مراحل زندگی از روی وسوسه و اجبار عمل نماییم. چه زمانی می توانیم بگوییم که بیماری ما فعال است؟ وقتی که در دام وسوسه، اجبار، عادات خودمحورانه و چرخه بی پایانی که ما را بجایی جز فساد جسمی، روانی، روحانی و احساسی نمی رساند، گرفتار می شویم. ... ادامه مطلب
درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي

در باره ما

  معرفي انجمن معتادان گمنام درباره ما,بیماری اعتیاد,معرفی انجمن NA,جلسات بهبودي ________________________________________ انجمن معتادان گمنام NA نهادي است مردمي و خودجوش ... ادامه مطلب