ایجاد تغییر,فقط برای امروز 21 مهر,تماس با تازه وارد,تغییر در NA

ساده ترین دعا (فقط برای امروز 24 مهر)

از آنجا که دعا نقش مهمی در بهبودی دارد، بسیاری از ما هر روز وقت معینی را به دعا اختصاص می دهیم و الگویی را برای این کار تعیین می کنیم. در این لحظات آرامش بخش، یا با صدای بلند و یا در سکوت با نیروی برتر خود صحبت می کنیم. افکار، احساسات و امور روزمره خود را در میان می گذاریم. از او می پرسیم: «از من می خواهی چه کاری انجام دهم؟» در همین حین تقاضا می کنیم، «لطفاً قدرت اجرای اراده خود را به من عطا کن.» ... ادامه مطلب

خدمت یکی از ابزارهای بهبودی است

امروز یک برنامه روحانی برای همه معتادان قابل دسترس است و دیگر لازم نیست نا امیدانه رنج بکشیم و بمیریم و این امر فقط و فقط توسط کارکرد قدم های دوازده گانه، سنت ها ، راهنما ، شرکت در جلسات ، داشتن عملکرد و خدمت کردن میسر می شود. ... ادامه مطلب