انکار

اگر مدتی است که از مصرف پرهیز کرده ایم ممکن است که شکل فعلی بروز اعتیادمان را با زمان مصرف خود مقایسه کنیم و توجیه نماییم که امروز هیچ چیز امکان ندارد به بدی آن زمان ها باشد. یکی از آسان ترین راه ها برای این که تشخیص دهیم در مرحله انکار هستیم این است که ببینیم آیا دلایل بظاهر موجه ولی غیر واقعی برای رفتارهای مان می آوریم یا نه. ... ادامه مطلب
قدم های کوچک,بروز اعتیادمان

قدم های کوچک

به دیگران کمک می کنیم و با نیروی برتر از خودمان رابطه داریم .سخت می توانیم به خاطر آوریم زمانی که ظاهری بحران زده داشتیم ، به مرور ابروهای گره خورده و فک های منقبض تبدیل به لبخند شد .اگر زندگی را شبیه یک رویا بدانیم ، باید بدانیم که این رویا گاه به گاه نیز تبدیل به کابوس می شود. ... ادامه مطلب