این فرد استثنایی,فقط برای امروز 23 اسفند,برقراری ارتباط با راهنما,بحران زندگی معتاد,موجب آرامش معتاد

این فرد استثنایی (فقط برای امروز 23 اسفند)

هر دلیل ابتدایی که برای برقراری ارتباط با راهنما داشته باشیم، مطمئناً درمی یابیم که دلایل ما برای حفظ این رابطه کاملاً متفاوت است، آنها ناگهان ما را با بینش حیرت آوری شگفت زده می کنند و از اینکه آنها در قدم چهارم مخفیانه مراقب ما بوده اند، شگفت زده می شویم، یا شاید نوعی بحران زندگی را تجربه می کنیم و تجربه آنها درباره همان مشکل به روش هایی به ما کمک کند که هرگز در خیال خود هم ممکن نمی پنداشتیم. ... ادامه مطلب