اوه!,فقط برای امروز 24 اردیبهشت,احساس شرمندگی معتاد,مانند معتادان,تکرار اشتباه معتاد

اوه! (فقط برای امروز 24 اردیبهشت)

با این حال، درس گرفتن از اشتباهات سودمند است؛ تکرار اشتباهات مشابه شاید نشان از این باشد که سردرگم شده ایم، انتظار نتایج متفاوت از اشتباهات مشابه قدیمی، خب، همان چیزی است که آن را "عدم سلامت عقل" می نامیم، این کار قطعاً مؤثر نیست. ... ادامه مطلب