منتظر تماس شما هستیم

از مهمترین شعارهای خدماتی در کمیته وبسایت و آدرس جلسات این گونه یاد می شود «دسترسی یک معتاد به یک جلسه از تهیه مواد مخدر سریع تر باشد ،» ساختار خدمات منطقه ایران در این بین برای رسیدن به این هدف و در کنار این موضوع استفاده صحیح و بهینه از فناوری که این روزها در دست هریک از ما جای خودش را باز کرده )گوشی های هوشمند( کمیته ی فرعی تشکیل داده تا در ارتباط با این امور به اعضای انجمن خدمت رسانی کند. فناوري اینترنت ابزاري است در دسترس که به اعضاي NA اجازه می دهد که با یکدیگر و عموم به روشهایی که قبلا غیر ممکن بود در ارتباط باشند.صرف مقداري زمان براي بحث و تبادل نظر و برنامه ریزي در جهت نحوه استفاده بهینه از این فناوري می تواند کمک کند تا اطمینان حاصل کنیم اطلاعاتی که با یکدیگر به اشتراک می گذاریم و در معرض عموم قرار می دهیم موثق، هدفمند و آموزنده باشد. ... ادامه مطلب