انگیزه های خدمت (فقط برای امروز 26 آذر)

وقتی تصمیم می گیریم به NA خدمت کنیم، در واقع تصمیم می گیریم به معتادان در دستیابی به بهبودی و حفظ آن کمک کنیم. باید انگیزه های خود را در خدمت با دقت بررسی کنیم و به یاد داشته باشیم که گریزاندن معتادان در حال مصرف از متقاعد کردن آنها برای ماندن آسانتر است. ... ادامه مطلب