اختلاف (فقط برای امروز 13 تیر)

اختلاف بخشی از زندگی است، بدون رویارویی با ناسازگاری و اختلاف عقیده نمی توانیم راه را برای بهبودی کامل خود هموار کنیم، گاهی اوقات می توانیم از این موقعیت ها دور شویم و برای تعمق درباره آنها وقت صرف کنیم، اما همواره زمانی فرا می رسد که اختلاف باید حل و فصل شود. ... ادامه مطلب