هرمعتادی میتواند پاک شود,اشتیاق به بهبودی,امیدمعتادان گمنام,احساس همدردی معتاد,جلسات H&I

هرمعتادی میتواند پاک شود

من در ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۱ پاک شدم و سی و هشت سال است که عضو انجمن معتادان گمنام منطقه BAY AREA ایالت سانفرانسیسکو هستم. عشق و اشتیاق من به بهبودی به من کمک کرد که پاک بمانم. در اولین جلسه  حضورم درانجمن معتادان گمنام احساس امید داشتم. ... ادامه مطلب