برنده های امروز,به عنوان معتاد,امروز پاک هستیم

برنده های امروز

هر روز اعتماد کردن را آموختم لحظه به لحظه ، اعتماد به استثنایی ترین دوستانم در کل عمر و زندگی،من در روزهایی به انجمن آمدم که هیچ کس حتی خودم هم، دیگر خودم را باور نداشتم ، حالا همون عضوی که قرار بود با مسائل و مشکلاتش روبرو بشه، تا بشه عضو قابل قبول و سازنده ی اجتماع خودش،،،، با لطف خدا و کمک دوستانش شده ، دور نمای امید و نمونه ی مشخص کارایی برنامه ،،،، ما محصول بیداری روحانی هستیم که امروز با اینکه دور از همیم اما قلبا کنار یکدیگریم و آزادیم، ... ادامه مطلب