برنامه ساده,فقط برای امروز 10 تیر,تمرین اصول NA,الگوی مؤثر معتاد,قلب بیماری اعتیاد

برنامه ساده (فقط برای امروز 10 تیر)

از طریق مشارکت تجربه، نیرو و امید خود با سایر معتادان، الگوی مؤثری را جهت پیروی برای تازه واردها فراهم می کنیم، تلاشی که صرف کمک به دیگران می کنیم، به رهایی از خودمحوری که در قلب بیماری ما قرار دارد، کمک میکند. ... ادامه مطلب