شدت بیماری ما به بزرگی رازهای مان است,فقط برای امروز 6 اسفند,افشای رازهای معتاد,رهایی نواقص معتاد,شدت بیماری اعتیاد

شدت بیماری ما به بزرگی رازهای مان است (فقط برای امروز 6 اسفند)

نواقص ما تنها تا زمانی که مخفی می مانند، بر قوت خود باقی هستند، اگر می خواهیم از این نواقص رهایی یابیم، باید از آنها پرده برداریم، رازها تا وقتی به عنوان راز باقی می مانند که آنها را با انسان دیگری در میان نگذاریم. ... ادامه مطلب