تحصیلات,دلیل اعتیاد,بواسطۀ مصرف مواد,اعتیاد,زمان اعتیاد

تحصیلات

اغلب طوری رفتار می کنیم که گویی زندگی مان در واقع, در زمانی در آینده آغاز خواهد شد, مثلأ: وقتی به مقطع پاکی خاصی رسیدیم ، یا تحصیلات مان را به پایان رساندیم یا کار پیدا کردیم و یا زندگی مان بطوری معجزه آمیز قابل اداره شده بود. دریک برنامۀ "فقط برای امروز", یادمی گیریم که نکتۀ مهم اتفاقاتی نیستند که قراراست در آینده رخ دهند. زندگی های ما آنچه که اکنون انجام می دهیم می باشند. روال زندگی مان در راستای دستیابی به اهداف مان طرز زندگی مان است. درختان بلند قامت به ریشه هایی عمیق نیاز دارند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که درحین پیشروی به سمت جلو, زمان لازم را به بنا نمودن و حفظ شالودۀ بهبودی مان, اختصاص می دهیم. ... ادامه مطلب
پول,پیگیری بهبودی مان,اعتیاد,نجات از اعتیاد,نشانۀ بیماری اعتیاد

پول

ما همچنین در NA توجه می کنیم ، آنهایی که داشته هایشان را نمی بخشند موفق به حفظ آنها نخواهند شد. این ایده که بخشش قسمتی حیاتی از داشتن می باشد, چیزی است که بسیاری از ما از کشف آن متعجب می شویم. ما شاید مال و منال داشته باشیم و شاید نداشته باشیم, اما منابع عاطفی, روحانی و روانی مان قابل توجه می باشند. ما دنیایی از تجربه دراختیار داریم. زمانی که انرژی, وقت, استعداد و خلاقیت خود را می بخشیم, پاداشی چند برابر دریافت می کنیم. ... ادامه مطلب