اعتیادم را فریاد کردم

از شما می پرسم در زمان اعتیاد فعال ، آیا جرات اینکه بگویید معتاد هستید را داشته اید ؟ به احتمال زیاد جواب شما خیر است ، اما در بدو ورود به NA ، خود را بعنوان یک معتاد معرفی می کنیم و از ترسی که سالیان طولانی داشته ایم ، رها می شویم ، دیوار انکارمان فرو می ریزد و احساس آرامش عجیبی در این اقرار نصیب ما می شود .وقتی خود واقعی مان را به  مشارکت می گزاریم ، و نقاط ضعف خود را بازگو می کنیم ، در واقع احساس نوعی رهایی از نواقص مان در ما شکل می گیرد ، و باعث می شود ، برای کمرنگ کردن آن تلاش کنیم . ... ادامه مطلب