اطلاعیه برگزاری دو وبینار خدمات جهانی برای اعضا

قابل توجه این جلسه به زبان انگلیسی می باشد ولی شورای منطقه ایران با همکاری خدمات جهانی ترجمه همزمان این رویدادها را به زبان فارسی فراهم کرده است. برای دسترسی به ترجمه فارسی در گزینه های موجود در نرم افزار زوم پرچم کشور کره جنوبی را باید انتخاب کنید. ... ادامه مطلب