معتادان گمنام برنامه ای عملی است و نه تئوری,هم ذات پنداری معتاد,اصل روحانی گمنامی,بیماری کشنده اعتیاد

معتادان گمنام برنامه ای عملی است و نه تئوری

اگر فراموش کنیم که بیماری کشنده ای داریم، دیگر فرق نمی کند کی یا چی هستیم. اما زمانی که این مسئله برای مان آشکار باشد، و به شرایط پاک بودن عادت کنیم، فرصت های فراوانی پیش روی ما قرار می گیرد. به عنوان معتادان در حال بهبودی ما آزادیم تا در این دنیا بگردیم و در نظر بگیریم که کی هستیم و می خواهیم چه باشیم. به قول یکی از اعضاء با تجربه ترفند انجام این کار این است که دریابیم که واقعا کی هستیم و هدفمند زندگی کنیم. ... ادامه مطلب