کشف پیام بهبودی,اسم بیماری اعتیاد,معتاد,دیوار زشت اعتیاد

کشف پیام بهبودی

من امروز جزو جوان های در حال بهبودی هستم  ، معتادی هستم که در هفده سالگی ، پاک شدم و الان شش سال است که پاکم ، معتادی هستیم که سفید پوستم ، معتادی که در مجامع تخصصی ، عمومی در مورد خودش صحبت می کند. معتادی که کارمند خاص است، معتادی که در راهنمای همه اعضای جوان است. معتادی که پدر و مادرش معتادند، معتادی که به درک خودش از نیروی برتر متکی است ، نه عقاید پیش ساخته . ... ادامه مطلب