پرتو آشکارگری,فقط برای امروز 6 شهریور,تحت کنترل اعتیاد,بالاترین ارزش بهبودی,اسرار زندگی معتاد

پرتو آشکارگری (فقط برای امروز 6 شهریور)

اگر به بی میلی خود جهت آشکار ساختن شخصیت واقعی خود حتی برای یک انسان تسلیم شویم، بخش پنهان زندگی ما قدرتمندتر می شود، وقتی اسرار تحت کنترل هستند، بین ما، نیروی برتر و چیزهایی که در بهبودی برای ما از بالاترین ارزش برخوردارند، فاصله می اندازند. ... ادامه مطلب