بر آمدن از پس مشکلات

وقتی من با یکی از اعضا در مورد اینکه به مکانی برای زندگی نیاز دارم، مشارکت کردم، به من گفت که دارم از این خانه می روم و تو می توانی بجای من در اینجا زندگی کنی، من اول فکر می کردم که این کار چقدر راحت پیش رفت، نیروی برتر من، کار درست را در مکان و زمان درست انجام داد، دوستان گروه خانگی من، در جابجایی خانه من کمک شایان و بی نظیری کردند، خانه من در همان روز نظم گرفت و سفر جدید من نیز شروع شد. ... ادامه مطلب