از بیدار شدن دردناک تا بیداری روحانی,فقط برای امروز 15 اسفند,اقرار عجز معتاد,اسرار یک معتاد

از بیدار شدن دردناک تا بیداری روحانی (فقط برای امروز 15 اسفند)

اکثر ما از برملا شدن اسرار خود متنفریم؛ از آشکار شدن اسرار خود در معرض دید همگان خوشمان نمی آید، این تجربه موجب تحقیر شدید می شود. اولین عکس العمل ما به این آشکارسازی معمولاً تکان روحی و خشم است، با این وجود، با شنیدن حقیقت، آن را می پذیریم، آنچه تجربه می کنیم، بیداری دردناک است. ... ادامه مطلب