پیام ها و پیام رسان ها,فقط برای امروز 4 اسفند,بررسی رنجش های معتاد,ارزش بهبودی معتاد

پیام ها و پیام رسان ها (فقط برای امروز 4 اسفند)

راهنما همچنین می تواند در بررسی رنجش هایی به ما کمک کند که ممکن است ما را از اذعان ارزش بهبودی برخی افراد خاص باز می‌دارد، وقتی به خود اجازه می دهیم بر اساس پیشنهاد قدم دوازدهم به جای شخصیت ها بر اصول بهبودی تمرکز کنیم، بهره های بسیار بیشتری که از جلسات نصیب ما می شود، شگفت انگیز است. ... ادامه مطلب