جبران خسارت و راهنما,فقط برای امروز2خرداد,احساس گناه معتاد,پذیرفتن مسئولیت معتاد,احساس پشیمانی معتاد

جبران خسارت و راهنما (فقط برای امروز2خرداد)

فقط به دنبال رهایی از احساس پشیمانی نیستیم، بلکه به دنبال رهایی از نواقص خود نیز هستیم. هرگز نمی خواهیم دوباره به عزیزان خود صدمه بزنیم. یک راه برای اطمینان از این امر، انجام مسئولانه قدم نهم، بررسی انگیزه های خود و صحبت با راهنما قبل از جبران خسارت های خاصی است که قصد انجام آنها را داریم. ... ادامه مطلب

رهایی از احساس گناه (فقط برای امروز 10 مرداد)

جایی در طول مسیر به اینکه واقعاً چه کسی هستیم، پی می بریم، معمولاً متوجه می شویم نه موجودات مطلقاً کاملی هستیم و نه موجودات کاملاً ناقصی که تصور می کردیم، لازم نیست بر اساس توهمات خود یا بر خلاف آنها زندگی کنیم؛ تنها باید در واقعیت زندگی کنیم. ... ادامه مطلب

سپردن اراده شخصی (فقط برای امروز 5 تیر)

تسلیم آغاز راه جدید زندگی است، وقتی در ابتداء با اراده شخصی خود هدایت می شدیم، دائماً متحیر می شدیم از اینکه آیا همه اصول را رعایت کرده ایم، آیا فلان شخص را درست طوری آلت دست خود قرار داده ایم که به اهداف خود برسیم ... ادامه مطلب