کاملاً آماده شدن,فقط برای امروز 20 اردیبهشت,رهایی از نواقص,اثرات نابودکننده اعتیاد,صفات خوب معتاد

کاملاً آماده شدن (فقط برای امروز 20 اردیبهشت)

بله، آمادگی کامل بدین معناست که ما تغییر خواهیم کرد، هر یک از مراحل جدید آمادگی، هدایای جدیدی را به همراه دارد، ذات اساسی ما تغییر می کند و به زودی متوجه می شویم که آمادگی ما دیگر نه از طریق درد بلکه از طریق تمایل به رشد روحانی برانگیخته میشود. ... ادامه مطلب