ابراز و دریافت عشق,فقط برای امروز 13 آبان,عشق در برنامه NA,قفس اعتیاد

ابراز و دریافت عشق (فقط برای امروز 13 آبان)

عشقی که در برنامه NA پیدا می کنیم، دنیا را دوباره به روی ما می گشاید. قفس اعتیاد را که زمانی در آن محبوس بودیم، باز می کند. از طریق دریافت عشق از اعضای NA شاید برای اولین بار متوجه شویم عشق چیست و چه کار می تواند انجام دهد. از اعضای انجمن می شنویم که درباره مشارکت کردن عشق صحبت می کنند و استحکامی را که این امر به زندگی آنها می بخشد، احساس می کنیم. ... ادامه مطلب