ساده ترین دعا (فقط برای امروز 24 مهر)

از آنجا که دعا نقش مهمی در بهبودی دارد، بسیاری از ما هر روز وقت معینی را به دعا اختصاص می دهیم و الگویی را برای این کار تعیین می کنیم. در این لحظات آرامش بخش، یا با صدای بلند و یا در سکوت با نیروی برتر خود صحبت می کنیم. افکار، احساسات و امور روزمره خود را در میان می گذاریم. از او می پرسیم: «از من می خواهی چه کاری انجام دهم؟» در همین حین تقاضا می کنیم، «لطفاً قدرت اجرای اراده خود را به من عطا کن.»   ... ادامه مطلب