ساده ترین دعا,فقط برای امروز 24 مهر,به خاطر اعتیاد,آگاهی از اراده خداوند

ساده ترین دعا (فقط برای امروز 24 مهر)

از آنجا که دعا نقش مهمی در بهبودی دارد، بسیاری از ما هر روز وقت معینی را به دعا اختصاص می دهیم و الگویی را برای این کار تعیین می کنیم. در این لحظات آرامش بخش، یا با صدای بلند و یا در سکوت با نیروی برتر خود صحبت می کنیم. افکار، احساسات و امور روزمره خود را در میان می گذاریم. از او می پرسیم: «از من می خواهی چه کاری انجام دهم؟» در همین حین تقاضا می کنیم، «لطفاً قدرت اجرای اراده خود را به من عطا کن.» ... ادامه مطلب