لبخندها

در طول سال های زیادی که در کارهای خدماتی هستم، هنوز مجذوب اعضایی می شوم که مهربانانه خدمت می کنند، همان هایی که از وقت و زندگی شان می بخشند تا انجمنی بزرگ داشته باشیم و در آخر تشکر می کنم که این فرصت را در اختیار من گذاشتید تا بهبودیم را با شما تقسيم كنم، از رشد شگفت انگیز و فوق العاده جلسات شما با خبر هستم و برای اعضایمان در ایران برکت آرزو می کنم . ... ادامه مطلب