لحظه ها

من تصمیم گرفتم که به خودم ، اجازه ندهم تا در منجلاب دلسوزی به حال خود، ناامیدی، گناه و شرم فرو روم، من به خاطر اینکه چنین اشتباهی انجام داده ام که غیر قابل بازگشت است و یا نمی توان آن را برگرداند، از خودم متنفر نیستم. ... ادامه مطلب