معشوقه اهریمنی,جشن افسردگی,وسوسه و هوس,هیولای اعتیاد,آغاز قدم بهبودی

معشوقه اهریمنی

به خاطر او بیکار شدم تا وقت بیشتری با هم باشیم پس از مدتی گفت مگر مرا نداری؟ پس زن به چه دردت می خورد خودم هر خدمتی بخواهی برایت انجام می دهم به خاطرش از همسرم که ثمره ی هفت سال عشق من و تنها فرزندم بود جدا شدم و طلاقش دادم با او زندگی کردم پس از مدتی گفت عزیزم من از یک جا ماندن خسته شدم برویم مسافرت ... ادامه مطلب