شوره زار اعتیاد

قدرت ویرانگر اعتیاد آنقدر زیاد بود که حتی برای تهیه و مصرف مواد مخدر ، از خوردن و آشامیدن خودم را محروم می کردم تا بتوانم با اندک پولی که داشتم ، مواد تهیه کنم و مصرف نمایم ، خیلی از شب ها گرسنه می خوابیدم . ... ادامه مطلب